Derleme

Arı Sokmalarına Karşı Oluşan Reaksiyonlar

  • Deniz GEZER
  • Engin ŞENEL
  • İclal SÜSLÜ

Dermatoz 2012;3(4):146-151

Arı venomlarına karşı gelişen reaksiyonlar, ciddi sonuçlarının olabilmesi nedeniyle önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Reaksiyonlar arı sokmasının olduğu bölgede, lokal veya sistemik olarak ortaya çıkabilir. Reaksiyonlar IgE bağımlı veya IgE bağımsız mekanizmalara bağlı olabilir. Bu derlemede, arı sokmalarında oluşan lezyonların ve reaksiyonların sınıflandırılması, tanı ve tedavi yöntemleri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arı venomu, venom aşırı duyarlılığı, venom hipersensitivitesi, alerjik reaksiyonlar