Derleme

Antifungal İlaçların Mantar Hastalıkları Dışındaki Dermatolojik Hastalıklarda Kullanımı

10.15624.dermatoz16071d2

  • Mualla Polat
  • Bengü Tuman

Dermatoz 2016;7(1):0-0

Fungal infeksiyonlar en yaygın görülen deri hastalıklarındandır ve antifungaller klinik pratikte oldukça sık kullanılırlar. Antimikotik etkilerine ek olarak bazı antifungallerin farklı mekanizmalarla çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde etkili olabileceği gösterilmiştir. Seboreik dermatit ve atopik dermatit tedavisinde anti-Malassezia etkinliğiyle; layşmanyaziste ergosterol sentez inhibisyonuyla, akne vulgariste antibakteriyel etkinlik göstererek, infantil hemanjiomda VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü) ve b-FGF (temel Fibroblast Büyüme Faktörü) inhibisyonuyla, palmoplantar püstülosiste proinflamatuar sitokin salınımının inhibisyonuyla, bazal hücreli kanserde hedgehog sinyal yolağı inhibisyonuyla ve androjenik alopeside antiandrojenik etki göstererek başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu makalede antifungallerin, mantar infeksiyonları dışındaki çeşitli dermatolojik hastalık gruplarında kullanımından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Antifungal ajanlar, seboreik dermatit, layşmanyazis, akne vulgaris