Olgu Bildirisi

Alt Ekstremite Yerleşimli Morumsu İnfiltre Plaklar: Akroanjiyodermatit Mali

10.15624.dermatoz16073o1

  • Tuğba Kevser Uzunçakmak
  • Ayşe Serap Karadağ
  • Necmettin Akdeniz
  • Bengü Çobanoğlu

Dermatoz 2016;7(3):0-0

Akroanjiodermatit, psödo-Kaposi sarkomu olarak da bilinen, kronik venöz yetmezlik, arteriyovenöz fistül, alt ekstremite paralizisi, amputasyon, vasküler sendromlar veya tromboz ile ilişkili olabilen, nadir görülen bir anjioproliferatif bozukluktur. Klinik muayenede sıklıkla ayak sırtı, ayak bileği çevresi ve parmaklarda morumsu papül ve plaklarla karakterizedir. Kaposi sarkomuyla klinik ve patolojik olarak karışabilen bu hastalıkta kesin ayırım için histopatolojik inceleme gereklidir.

Elli beş yaşında bayan hasta, 14 yıldır bacaklarında zaman zaman ağrı yapan morluklar şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Bilinen başka sistemik hastalığı olmayan hastanın ayak bileği çevresindeki lezyonlarından alınan biyopsi immün boyamalar sonucunda psödo-Kaposi sarkomu ile uyumlu kabul edildi. Venöz doppler incelemesinde grade iki venöz yetmezlik saptanan hasta klinik ve histopatolojik bulguları ile psödo-Kaposi olarak kabul edilerek tedavi amaçlı kompresyon tedavisi ve topikal kortikoterapi önerildi.

Bu olguyu alt ekstremite yerleşimli livid plakların ayırıcı tanısında nadir görülen vasküler bir bozukluk olan akroanjiodermatiti hatırlatmak amacıyla sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akroanjiodermatit Mali, psödo-Kaposi sarkomu