Diğer

2004-2008 Yılları Arasındaki İki YIlda Bir Yapılan Ulusal Dermatoloji Kongrelerinde Sunulan Özetlerin Yayınlanma Oranları

  • Selçuk ÖZYURT
  • Aslı Feride KAPTANOĞLU

Dermatoz 2012;3(1):7-11

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Ulusal Dermatoloji Kongreleri (UDK)’nde sunulan sözel ve poster bildirilerin Medline’da indekslenmiş hakemli dergilerdeki yayınlanma oranlarını ve yayınlanana kadar geçen süreleri belirleyip, yayına kabul edilen özetlerin özelliklerini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem:

2004, 2006 ve 2008 yıllarında yapılan UDK’nde sunulan bütün özetlere kongre kitaplarından ulaşıldı. Özetlerin sonradan tam metin halinde yayınlanıp yayınlanmadığı Medline veritabanında Pubmed arama motoru kullanılarak araştırıldı. Yayınlanmış özetler çalışma tiplerine ve çalışılan konuya yönelik olarak incelendi. Kongre sunumundan hakemli dergilerde yayınlanana kadar geçen süre hesaplandı.

Bulgular:

UDK’nde sunulan toplam 1023 özetin 135’i (%13.2) sonradan hakemli dergilerde yayınlanmıştı. Klinik çalışmalara ait yayınlanan özetler arasında en sık rastlanan konular retinoik asitler ve akne ile ilgiliydi (herbiri %9.23). Sözel sunumlara ait özetlerin yayınlanma oranları posterlerinkinden daha sıktı (%21.6’ya %11.9; p< 0.05). Klinik çalışmalar olgu sunumlarına göre daha çok yayınlanmıştı (%20.6’ya %9.7 p<0.05). Yayınlanmaya kadar geçen ortalama süre 22.5 ay ( 0 - 86 ay) olarak hesaplandı. Makaleler en çok International Journal of Dermatology ve European Journal of Dermatology dergilerinde yayınlanmıştı.

Sonuç:

UDK’nde sunulan özetlerin kabaca yedide biri Medline’da indekslenen dergilerde yayına dönüşmektedir. Kongrelere özet gönderecek yazarların çalışmalarını hakemli bilimsel dergilerde yayınlatacak şekilde sonlandırmaları teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bildiri, Özet, Dermatoloji, Kongre, Hakemli dergide yayın