ISSN: 1309-4262
Dermatoloji Akademisi
Derneği Resmi Yayın
Organıdır.

Dergimiz Türkiye Atıf Dizini
(Turkiye Citation Index)'ne Kayıtlıdır.

• Derginin dili Türkçedir.

 

• Dermatoz üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanır.

 

• Dergide, dermatoloji ile ilgili derlemeler, araştırmalar ve olgular ile eğitim yazılan yayınlanır.

 

• Dergiyi yöneten editörün yayın kuruluşundaki hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazıyı yayınlamamak

veya düzeltmeler yapması için yazarına geri göndermek veya biçimsel düzenlemelerde bulunma yetkisi vardır.

 

• Kabul edilmeyen yazılar, gerekçeli bir mektupla birlikte iki ay içinde geri gönderilir.

 

• Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.

 

• Yazarların ad ve soyadları açık olarak ve unvan belirtilerek yan yana başlığın altına yazılmalıdır. Bunun altına

çalışmanın kuruluşun adı eklenmelidir.

 

• İkinci sayfanın başına yazının başlığı tekrar yazılmalı, isimler ve kuruluşlar yazılmaksızın Türkçe özetle devam

edilmelidir.

 

• Türkçe özet, 10 satırı aşmamalı, konunun amacını, yöntemlerini, sonucunu kısaca içermelidir.

 

• Üçüncü sayfada yazının ingilizce başlığı ile birlikte isim ve kuruluşlar yazılmaksızın paragraflar halinde ingilizce

özet yer almalıdır.

 

• Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)'nden seçilmelidir.

 

• Araştırma yazılan şu bölümleri içermelidir; Türkçe ve ingilizce özetler, giriş, yöntem ve gereçler, bulgular, tartışma

ve kaynaklar.

 

• İlaç çalışmalan için bilimsel etik kurul raporu gerekmektedir.

 

• Tabloların her biri ayrı kağıda yazılmaı, üst yazısı bulunmalı ve Rumen rakamı ile numaralandırılmalıdır. (Tablo

I, Tablo II gibi). Tablo sayısı üçten fazla olamaz. Dergiye gönderilen yazılar, Microsoft Office Word dökümanında

1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

 

• Fotoğraflar arabik rakamlarla numaralandırılmalıdır. (Şekil 1, Şekil 2 gibi). Fotoğraflann çözünürlüğü 300 dpi

değerinde, eni en az 900 piksel değerinde olmalıdır.

 

• Kaynaklar kullanıldığı sıraya göre dizilmeli, özellikle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.

 

• Dergiler: Yazarın soyadı ve isimlerinin baş harfleri (nokta); 2) Yazının başhğı (ilk harf dışında tamamen küçük

harflerle) (nokta); 3) Derginin adı veya Index Medicus'a göre kısaltılmış şekli; 4) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül);

CiIt numarası (arabik) (iki nokta üst üste); ilk sayfa (tire) son sayfa (nokta).

 

• Kitaplar: Kitabın tümünü aynı yazar(lar) yazmışsa: 1) Yazarın adı (dergideki gibi) (nokta); 2) Kitabın adı (nokta) 3)

(Varsa) kaçıncı baskıda olduğu (nokta); 4) yayınlandığı şehir, (Birkaç taneyse yalnızca iki) (virgül); 5) Yayınevi (vir-

gül); 6) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül); 7) İlk sayfa (tire) son sayfa (nokta).

 

• Kitabın editörü ve bölüm yazan aynı kişilerse: 1 ) Yazann adı (dergideki gibi), 2) bölümün başlığı (dergideki gibi)

(nokta); 3) Kitabın adı (nokta); 4) (Ed. Yazıldıktan sonra) Editör ad(lar)ı (nokta); 5) (Varsa) kaçıncı baskı olduğu

(nokta); 6) Yayınlandtğı şehir (virgül); 7) Yayınevi (virgül); 9) Yararlanılan bölümün ilk sayfası (tire) son sayfası

(nokta).

 

• Tüm yazarların imzaları bulunan onay mektubu editöre gönderilmelidir.