Derleme

Kök Hücrelerin Dermatolojide Kullanımı
 • Burcu Beksaç
 • Nilsel İlter
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094d2

Olgu Bildirisi

Skrotumun Juvenil Vasküliti
 • Özlem Ekiz
 • Emine Nur Rifaioğlu
 • Bilge Bülbül Şen
 • Esin Atik
 • Gökhan Sarıkaya
 • Asena Çiğdem Doğramacı
 • Nesrin Atçı
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16072o4

Olgu Sunumu

Plantar Ülser Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom Gelisen Bir Lepra Olgusu
 • Ayşe Serap KARADAĞ
 • Necmettin AKDENIZ
 • Ömer ÇALKA
 • İlhan ÇEÇEN
 • İrfan BAYRAM
 • Fethi CEYLAN
Dermatoz 2010; 1: 0-0
Konvansiyonel Tedavilere Dirençli, Ülseratif Kolitle İlintili, İnfliksimaba Hızlı Yanıt Veren Bir Piyoderma Gangrenozum Olgusu
 • Zekayi KUTLUBAY
 • Tuba ZARA
 • Burhan ENGİN
 • Yalçın TÜZÜN
Dermatoz 2012; 3: 140-143