Olgu Bildirisi

Tırnak Çekimi Sonrası Gelişen Amelanotik Nodüler Malign Melanom

10.15624.dermatoz15063o4

  • Ömer Faruk Elmas
  • Okan Kızılyel
  • Mahmut Sami Metin
  • Şevki Özdemir
  • Mustafa Atasoy
  • Akın Aktaş

Dermatoz 2015;6(3):0-0

Malign melanom, derinin melanin pigmenti üreten melanositlerden köken olan bir malignitedir. Genellikle deride görülür. Nadiren göz, gastrointestinal sistem, leptomeninksler ve müköz membranlarda da görülebilir. Tüm deri kanserlerinin sadece %4’ünü oluşturmasına rağmen dünyada deri kanserlerinden kaynaklanan ölümlerin % 74'üne neden olur. 77 yaşında erkek hasta, tırnak batması nedeniyle sol ayak başparmak tırnak plağı total eksizyon sonrasında yara yerinde nodüler kitle ile başvurdu. Kitleden alınan punch biyopsinin histopatolojik incelemesi ile nodüler malign melanom tanısı konuldu. Atipik yerleşimli olması ve tırnak eksizyonu sonrası gelişmesi nedeniyle olgumuzu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Amelanotik melanom, nodüler malign melanom, tırnak batması