Olgu Bildirisi

Tinea Fasiei Enfeksiyonu Sonrası Oluşan Kaposi’nin Variselliform Erüpsiyonu

10.15624.dermatoz18091o4

  • Ayşegül Yalçınkaya İyidal

Dermatoz 2018;9(1):0-0

Kaposi'nin varisellifor m er üpsiyonu (KVE) veya ekzema herpetikum, daha önceden var olan bir deri hastalığı zemininde gelişen viral bir enfeksiyondur. En sık nedenini herpes simpleks virüs (HSV) tip 1 ve HSV tip 2 oluşturur. Hastalık aniden ortaya çıkan çok sayıda kaşıntılı, yer yer hemorajik olabilen, göbekli veya zımbayla delinmiş gibi görünen vezikülopüstüler lezyonlar ile karakterizedir. Ateş ve bölgesel lenfadenopati eşlik edebilir. Kaposi'nin variselliform er üpsiyonu’nun körlük, sekonder bakteriyel enfeksiyonlar ve çoklu organ tutulumuna bağlı morbidite ve mor taliteyle sonuçlanabilecek komplikasyonları olabilir. Bu yüzden enfeksiyonun erken tedavisi önemlidir. Çok sayıda deri hastalığı zemininde g elişebilen KVE, en sık atopik dermatitli hastalarda bildirilmiştir. Burada yanak ve çene üzerinde tinea fasiei enfeksiyonu nedeni ile tedavi edilen altı yaşındaki erkek çocuk hastada tedavi bitiminden bir hafta sonra gelişen KVE, nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: K aposi’nin variselliform erüpsiyonu, Tinea fasiei