Olgu Sunumu

Telenjiyektazya Makülaris Eruptiva Perstans Olgusu

  • Ömer ÇALKA
  • Necmettin AKDENİZ
  • Serap GÜNEŞ BİLGİLİ
  • Süleyman ÖZEN

Dermatoz 2010;1(4):0-0

Telenjiyektazya makülaris eruptiva perstans, genellikle erişkinlerde daha az sıklıkla çocuklarda görülen kutanöz mastositozların nadir bir formudur. Klinik olarak sıklıkla gövde yerleşimli eritemli zeminde birbiri ile birleşme eğiliminde çok sayıda, telenjiyektazik, hiperpigmente maküller vardır. Sistemik tutulum görülebilir.

Bu makalede klinik ve histopatolojik olarak telenjiyektazya makülaris eruptiva perstans tanısı konulan 16 yaşında erkek hastayı sunmaktayız. Olgunun 3 yaşından beri yüz, saçlı deri, palmoplantar bölge hariç gövdede daha yoğun olmak üzere ekstremitelerinde de yaygın birbiri ile birleşme eğiliminde 0.5-1 cm çaplı çok sayıda kırmızı-kahverengi hiperpigmente makülleri vardı. Nadir görülmesi, çocukluk çağında başlaması ve yaygın kutanöz tutulum nedeni ile sunulması uygun görüldü.

Anahtar Kelimeler: Mastositoz, Deri, Telenjiyektazya Makülaris Eruptiva Perstans.