Olgu Bildirisi

Sistemik Retinoid Tedavisine Dirençli Komedonal Darier Hastalığı

10.15624.dermatoz18091o5

  • Havva Yıldız Seçkin
  • Yalçın Baş
  • Zennure Takçı
  • Akgül Arıcı

Dermatoz 2018;9(1):0-0

Darier hastalığı kıl foliküllerini etkileyen, sıklıkla gövde ve saçlı deri gibi seboreik bölg eleri tutan, hiperkeratotik papüllerle karakterize bir genodermatozdur. Komedonal Darier hastalığı Darier hastalığının nadir bir alt tipidir. Klinik olarak komedonlar ve epidermoid kist benzeri lezyonlar eşlik etmektedir. Literatürde komedonal Darier ile ilgili çok az sayıda olgu bildirimi vardır. Burada 59 yaşında komedonal Darier hastalığı olan ve sistemik retinoid tedavisine yanıt vermeyen bir erkek hastayı nadir görülen bir klinik varyant olması nedeniyle sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Komedonal, Darier hastalığı, sistemik retinoid