Olgu Bildirisi

Setuksimabın Neden Olduğu Akneiform Erüpsiyon

10.15624.dermatoz14053o4

  • Zennure Takcı
  • Havva Yıldız Seçkin
  • Akgül Arıcı

Dermatoz 2014;5(3):0-0

Setuksimab, metastatik kolorektal kanserler başta olmak üzere ileri evre solid kanser tedavisinde günümüzde oldukça sık kullanılan, epidermal büyüme faktör reseptörüne karşı geliştirilen, rekombinant şimerik monoklonal antikordur. Setuksimabın en sık neden olduğu mukokütanöz yan etki akneiform erüpsiyon olup tedavinin sıklıkla ilk haftasında seboreik alanlarda komedonların eşlik etmediği, zamanla püstüle dönüşen kaşıntılı, eritemli foliküler papül şeklinde ortaya cıkar. Burada, intravenöz setuksimab infüzyonunun ikinci gününde yüz, boyun ve gövde üst kısmında akneiform erüpsiyon başlayan, kolon kanserli 62 yaşında bir erkek hasta sunularak akneiform erüpsiyonların ayırıcı tanısında setuksimabın da etken olarak hatırlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Setuksimab, akneiform erüpsiyon, yan etki