Olgu Sunumu

Ürtikerya Pigmentozayı Taklit Eden Bir İnfantil Nodüler Uyuz Olgusu

  • Pelin ÜSTÜNER
  • Simin ADA
  • A. Tülin GÜLEÇ
  • Özlem ÖZEN

Dermatoz 2013;4(1):16-20

Nodüler uyuz sıklıkla intertriginöz alanlarda ve vücudun kapalı bölgelerinde eritemli, kırmızı-kahverenkli renkte, kaşıntılı, çok sayıda nodüler lezyonlarla karakterize, “Sarkoptes skabie hominis” parazit antijenlerine karşı gelişen bir hipersensitivite reaksiyonudur. Burada, 6 aylık bir çocukta klinik ve histopatolojik olarak ürtikerya pigmentozayı taklit eden bir nodüler uyuz olgusu sunulmuş ve ayırıcı tanısı tartışılmıştır. Saçlı deri, boyun ve gövdede ortaya çıkan kaşıntılı, kırmızı kabarıklıklar nedeniyle görülen altı aylık erkek çocuğun dermatolojik muayenesinde yaygın eritemli papül ve püstüller, çok sayıda kırmızı- kahverenkli nodüler lezyonlar izlendi. Nodüler lezyonlarda Darier bulgusu pozitifti. Ürtikerya pigmentoza ve nodüler uyuz ön tanılarıyla alınan punch biyopsinin histopatolojik incelemesinde dermiste interstisyel ve perivasküler alanlarda eozinofil, nötrofil, lenfosit ve az sayıdaki mast hücrelerini de içeren karışık tipte inflamatuar hücre infiltrasyonu izlendi. Klinik ve histopatolojik değerlendirme sonrasında diğer ön tanıların dışlanması ile nodüler uyuz tanısı konan hastaya uyuz tedavisi başlandı. İkinci ayın sonunda tedaviye tam yanıt alınması neticesinde ayırıcı tanıya giren diğer hastalıklar dışlanarak uyuz tanısı doğrulanmıştır. İki yaş altındaki çocuklarda kaşıntılı, kırmızı-kahverenkli papül ve nodüllerin ayırıcı tanısında nodüler uyuz mutlaka akla gelmeli ve kesin tanı için histopatolojik inceleme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Uyuz, Ürtikerya pigmentoza