Olgu Bildirisi

Romatoid Artrit Tanısı ile Golimumab Tedavisi Alan Hastada Gelişen Palmoplantar Püstülozis

10.15624.dermatoz18091o3

  • Filiz Canpolat
  • Havva Hilal Ayvaz
  • Selda Pelin Kartal
  • Aysun Gökce
  • Müzeyyen Gönül

Dermatoz 2018;9(1):0-0

Unilateral nevoid telanjiektazi sendromu (UNTS), konjenital veya edinsel olabilen nadir bir hastalıktır. Altta yatan patogenez tam olarak bilinmese de, bildirilmiş vakaların yarısında hiperöstrojenik durumlarla- gebelik, puberte, karaciğer yetmezliği vb- ilişki bildirilmiştir. Buna rağmen çoğu vakada lezyonel deride östrojen ve progesteron reseptörlerinde bir artış gözlenmemiştir. Burada 63 yaşında UNTS’li bir vaka sunulmuş olup, bu nadir hastalığı hatırlatmak amacıyla bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Unilateral, edinsel, telanjiektazi