Derleme

Probiyotikler ve Atopik Dermatit

10.15624.dermatoz18092d2

  • Gülşen Akoğlu

Dermatoz 2018;9(2):0-0

İnsan hem kendi hücreleri hem tüm epitelyum yüzeylerde taşıdığı mikroorganizmalarla beraber bir ekosistemdir. Bu mikrobiyal topluluğun içerdiği g enetik mater yal mikrobiyom olarak adlandırılır. Mikrobiyom yapısında bulunan kommensaller umuzun patojen mikroorg anizmalarca kolonize olmasını engeller ve immün sistemimizi uyarır. Probiyotikler, yeterli miktarda olduklarında mikrobiyom yapısında meydana gelen disbiyozu onarmak için yararlı etkileri olduğu öne sürülen canlı mikroorganizmalardır . Kommensal bakterilerle benzer yolları kullanarak immün sistemimizi uyarıp regüle ettikleri düşünülmektedir. Son yıllarda normal barsak mikrobiyom yapı ve içeriğinin bozulmasının atopik hastalıklarla ilişkili olduğu bildirilmektedir Bu derlemede oral alınan probiyotiklerin özellikleri, sağlık üzerine etkileri ve atopik dermatitte kullanımları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atopik der matit, Mikrobiyom, Probiyotik