Araştırma

Prick Testinde Saptanan Pozitif ve Negatif Kontrol Yanıtlarının Lanset ve Tek Uçlu İğne Metodu İle Karşılaştırılması

  • Gül Aslıhan ÇAKIR AKAY

Dermatoz 2013;4(3):82-85

Prick testi sonuçlarında gözlenen farklılıkların; atopi prevalansının bölgesel değişiklik göstermesi, uygulanan bölge, zaman ve test uygulama cihazı gibi pek çok faktörle ilişkili olabileceği tartışılmaktadır. Bu çalışmada deri prick testinde saptanan pozitif ve negatif kontrol yanıtlarının iğne ve lanset metotları ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamıza 91 atopik hasta dahil edilmiştir. Pozitif kontrol (10mg/ml histamin hidroklorür) ve negatif kontrol (fenollü gliserol), bir ön kol iç yüzüne tek uçlu prick testi iğnesi ile; diğerine de 1 milimetre uçlu steril lanset ile uygulanmıştır. İki alet ile saptanan histamin ve gliserol eritem ve ödem çapları Mann Whitney metodu ile karşılaştırılmıştır. Lansetle uygulanan prick testinde hem histamin hem negatif kontrolün ödem çapı iğneye göre istatistiksel olarak anlamlı oranda fazla olarak saptanmıştır. Lansetin travmatik etkisi ile gözlenebileceği bildirilen bu bulgu literatürdeki pek çok çalışma ile uyumlu olmakla birlikte güncel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Histamin hidroklorür, deri testleri, yanlış pozitif reaksiyonlar