Olgu Bildirisi

Post-herpetik Nevralji Tedavisinde Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS) Kullanımı

10.15624.dermatoz15063o6

  • Havva Yıldız Seçkin
  • Yalçın Baş
  • Zennure Takçı

Dermatoz 2015;6(3):0-0

Postherpetik nevralji, herpes zoster enfeksiyonu sonrasında gelişen kronik periferik bir ağrı sendromudur. Herpes zoster hastalarının yaklaşık 1/3'ünde postherpetik nevralji tablosu görülür. Bu hastalarda zona iyileştikten aylar ve hatta yıllar sonra bile ağrı devam edebilir. Postherpetik nevralji tedavisi oldukça zordur. Burada zona zoster nedeniyle antiviral tedavi ve gabapentin başlanmış olan 56 yaşında erkek hastanın ağrı şikayetlerinin artması üzerine haftada üç kez olmak üzere bir ay süreyle transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) tedavisi uygulanarak hastanın ağrılarının geçtiği gösterilmiştir. TENS uygulamasının postherpetik nevralji tedavisinde etkili bir tedavi seçeneği olarak kullanlabilirliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Postherpetik nevralji, TENS.