Olgu Sunumu

Plantar Ülser Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom Gelisen Bir Lepra Olgusu

  • Ayşe Serap KARADAĞ
  • Necmettin AKDENIZ
  • Ömer ÇALKA
  • İlhan ÇEÇEN
  • İrfan BAYRAM
  • Fethi CEYLAN

Dermatoz 2010;1(4):0-0

Lepra, M. lepra’nın neden olduğu infeksiyöz bir hastalık olup primer olarak deri ve periferik sinirleri etkilemesine rağmen, hemen her organda tutuluma neden olabilmektedir. Lepra nöropatisine bağlı mutilasyonlar ve ülserler gibi çeşitli komplikasyonlar görülebilir. Nöropatik ülser zemininde malignite nadiren gelişebilmektedir. Plantar bölgede oluşan kronik ülser zemininde skuamöz hücreli karsinom gelişen 75 yaşında lepralı bir bayan hasta bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lepra, Skuamöz Hücreli Karsinom, Ülser