Olgu Sunumu

Otolog Serum ile Tedavi Edilen Rekürren Korneal Erozyon ve Oral Mukozal Lezyonlu Epidermolizis Büllozali Olgu

  • Hatice KOÇLUK
  • Yusu KOÇLUK
  • Oğuzhan SAYGILI
  • Kenan TURHAN
  • Necmettin KIRTAK
  • Emrah MAT
  • Ferhat ZORLU

Dermatoz 2012;3(3):92-94

Epidermolizis bülloza (EB) deri ve mukozalarda mekanik frajilite sonucu çıkan büllerle karakterize genetik bir hastalıktır. Epidermolizis büllozada göz tutulumu yaygındır ve alt tiplerinde değişiklik gösterir. Göz komplikasyonları en ciddi distrofik ve jonksiyonel tipte görülür. Rekürren korneal erozyon ve dirençli oral mukozal lezyonu bulunan jonksiyonel tipte EB hastası otolog serum (OS) ile tedavi edilmiştir. Ayrıca, EB hastalarında oral mukozal lezyonların tedavisinde OS etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Epidermolizis bülloza, korneal erezyon, otolog serum