Olgu Bildirisi

Nadir Görülen Bir Paraneoplastik Dermatoz: Nekrobiotik Ksantogranülom

10.15624.dermatoz15063o5

  • Ayşe Akkuş
  • Düriye Deniz Demirseren
  • Sema Akıncı
  • Berrak Gümüşkaya
  • İmdat Dilek
  • Akın Aktaş

Dermatoz 2015;6(3):0-0

Nekrobiotik ksantogranülom, ilk defa Kossard ve Winkelmann tarafından bildirilen nadir bir granülomatöz hastalıktır. Kronik, progresif ve destrüktif seyirlidir. Bugüne kadar bildirilen vakaların büyük çoğunluğu hematolojik ve lenfoproliferatif hastalıklarla ilişkili olmasından dolayı paraneoplastik bir dermatoz olarak değerlendirilmektedir. 75 yaşında kadın hasta, malignite araştırması amacıyla hematoloji kliniğinde yatarken göz ve ağız çevresindeki çok sayıda turuncu nodüller nedeni ile kliniğimize konsülte edildi. Yapılan dermatolojik muayenede göz ve ağız çevresinde en büyüğü 3x1 cm ebatlarında, keskin sınırlı, turuncu- kahverenkli , palpasyonla infiltre nodüller saptandı. Hematoloji kliniğinde kronik lenfositer lösemi (KLL) tanısı alan hastanın kutanöz biyopsi histopatolojisi nekrobiotik ksantogranülom ile uyumlu bulundu. Nekrobiotik ksantogranülom nadir de olsa sistemik tutulumu olabilen ve esas olarak paraproteinemi ile ilişkili bir paraneoplastik dermatozdur. Olgumuzu; nadir görülen bir tablo olması nedeni ile ve nekrobiotik ksantogranüloma tanısı alan hastalarda malignite araştırılması gerektiğini hatırlatmak amacı ile sunmaya uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Nekrobiotik ksantogranülom, paraneoplastik dermatoz