Derleme

Mesleksel Havayla Taşınan (Airborne) Kontakt Dermatitler

10.15624.dermatoz15061d3

  • Aslı Aytekin
  • Arzu Karataş Toğral

Dermatoz 2015;6(1):0-0

Günümüzde sanayideki gelişmeler çok sayıda irritan ve allerjene mesleksel maruziyeti beraberinde getirmekte ve bu durum da mesleki dermatozlarda çeşitliliğe neden olmaktadır. Bunlardan birisi de Havayla Taşınan (Airborne) kontakt dermatit (ABKD) olarak tanımlanan; toz, sprey, polen ve uçucu kimyasalların duman veya partiküllerinin havayolu aracılığı ile deriye teması sonucu oluşan farklı bir kontakt dermatit formudur. ABKD’ler epidemiyolojik olarak mesleksel ve mesleksel olmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mesleksel olmayan ABKD’ler genellikle bitkisel kaynaklıdır. Mesleksel ABKD’lerden ise ilaçlar, dezenfektanlar, bitki ve ağaç ürünleri, plastikler, lastikler, yapıştırıcılar, metaller, insektisidler, pestisidler, solventler gibi çok sayıda irritan veya allerjik ajanlar sorumludur. Mesleksel ABKD tanı koyma aşamasındaki sorunlar nedeniyle hem hasta hem de doktor için büyük bir bulmacaya dönüşebilir. Bu yazıda mesleksel ABKD’lerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri literatür bilgileri ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meslek hastalığı, mesleki dermatoz, airborne kontakt dermatit