Olgu Bildirisi

Meme Kanseri İle Eşzamanlı Tanı Alan Dermatomiyozit Olgusu

10.15624.dermatoz18094o2

  • Mahmure Şehirli
  • Nursel Dilek
  • Yunus Saral
  • Recep Bedir
  • Cüneyt Yurdakul
  • Yavuz Metin

Dermatoz 2018;9(4):0-0

Dermatomiyozit, simetrik proximal kas güçsüzlüğü ve karakteristik deri bulguları ile seyreden, nadir görülen bir idiyopatik inflamatuar miyopatidir. Juvenil ya da erişkin başlangıçlı olabilen dermatomiyozitin etyolojisi bilinmemektedir. Erişkin hastalarda malignite ile ilişkili olabileceği bilinmektedir. Dermatomiyozit ile birliktelik gösteren maligniteler over karsinomu, akciğer, meme, mide, pankreas, kolorektal kanser ve Hodgkin dışı lenfoma gibi internal malignitelerdir. Burada meme kanseri ile eşzamanlı olarak tanı konan bir dermatomiyozit olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dermatomiyozit, malignite, paraneoplazi, miyopati, meme, deri