Olgu Bildirisi

İzole İto Hipomelanozu: Geç Tanı Konulan Bir Olgu

10.15624.dermatoz14054o1

  • Ömer Faruk Elmas
  • Mahmut Sami Metin
  • Okan Kızılyel
  • Şevki Özdemir

Dermatoz 2014;5(4):0-0

İto hipomelanozu, Blaschko çizgilerini izleyen hipopigmente lezyonlarla karakterize nadir konjenital bir pigmentasyon bozukluğudur. Her iki cinste doğumda ya da erken çocukluk döneminde görülebilir. Hipopigmente lezyonlar lineer, helezonik ve yama gibi farklı morfolojilerde görülebilir. Tek taraflı veya bilateral olabilen hipopigmente lezyonlara santral sinir sistemi, iskelet sistemi, göz ve diş anomalileri eşlik edebilir. Olgumuz gövde ve ekstremitelerinde Blaschko çizgilerini izleyen yaygın hipopigmente lezyonlarla kliniğimize başvuran 17 yaşında erkek hastaydı. Sistemik anomalilerin eşlik etmediği hastaya klinik olarak İto hipomelanozu tanısı konuldu. Olgumuzu, İto hipomelanozunun nadir görülen bir nörokutanöz bozukluk olması, geç tanı konulması ve herhangi bir sistemik anomali birlikteliği görülmemesi nedeniyle sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: çizgileri, İto hipomelanozu, nörokutanöz