Olgu Bildirisi

Geçici Çinko Eksikliği Sonucu Görülen Akrodermatitis Enteropatika Benzeri Bir Dermatoz

10.15624.dermatoz16072o1

  • Ragıp İsmail Engin
  • Erdem Geçer
  • Erdal Pala

Dermatoz 2016;7(2):0-0

Çinko çeşitli hücresel fonksiyonlar için gerekli ve temel bir elementtir. Akrodermatitis enteropatika, çinko emiliminin genetik bir bozukluğudur. Geçici semptomatik çinko eksikliği ise inek sütüyle beslenen veya kısa sürede anne sütünden kesilen, genellikle preterm bebeklerde nadir görülen bir durumdur. Serum çinko seviyesi düşüklüğü ve sistemik çinko takviyesine klinik olarak yanıt alınması ile tanı konur. Erken tanı ve yeterli tedavi, ilişkili morbidite ve komplikasyonları önleyecektir. Biz bu makalede geçici semptomatik çinko eksikliği tanısı konan ve tedaviye hızlı cevap alınan 5 aylık olguyu literatür eşliğinde sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akrodermatitis enteropatika, çinko eksikliği, geçici semptomatik çinko eksikliği