Olgu Sunumu

Diffüz Palmoplantar Keratodermanın Nadir Bir Nedeni Mal De Meleda

  • Ali Murat CEYHAN
  • Gonca MERİÇ
  • İjlal ERTURAN
  • Mahmut YENER
  • Mehmet YILDIRIM
  • Vahide BAYSAL AKKAYA

Dermatoz 2013;4(3):90-93

Mal de Meleda (MdM) otozomal resesif geçişli, nadir palmoplantar keratoderma tipidir. Klinik olarak simetrik palmoplantar keratoderma ve el ve ayak sırtlarını eldiven-çorap tarzında saran hiperkeratoz ile karakterizedir. Bu makalede aile hikayesinde MdM öyküsü olan 54 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mal de Meleda, palmoplantar keratoderma