Olgu Sunumu

Dapsona İyi Yanıt Veren Lineer IgA Dermatozlu Çocuk Olgu

  • Nevmettin AKDENİZ
  • Hatice UCE ÖZKOL
  • Ömer ÇALKA
  • Süleyman ÖZEN

Dermatoz 2012;3(3):95-97

Lineer IgA bülloz dermatozu (LAD) subepidermal bül oluşumu ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. İmmünfloresan incelemede bazal membranda lineer IgA birikimi tanı koydurucudur. LAD tanısının altın standardı immünofloresan (İF) biyopsi incelemesidir. Çocukluk çağının kronik bülloz hastalığı LAD’nun bir varyantı olarak kabul edilir. Bu yazıda gövde ve bacaklarında su toplayan kaşıntılı kabarıkları olan 22 aylık bayan hasta sunulmaktadır. Hikâyesinden şikâyetlerinin 6 aydır olduğu ve impetigo tanısıyla birçok kez sistemik antibiyotik aldığı ancak iyileşme olmadığı öğrenildi. Hastadan alınan immünfloresan biyopsi LAD olarak değerlendirildi. Hastaya 25 mg dapson tablet verildi ve dramatik yanıt alındı.

Anahtar Kelimeler: Lineer IgA dermatozu, dapson