Olgu Bildirisi

Bazal Hücreli Karsinomu Taklit Eden Kutanöz Layşmanyazis

10.15624.dermatoz17081o2

  • Mustafa Aksoy
  • Nebiye Doni
  • Yavuz Yeşilova
  • Osman Tanrıkulu

Dermatoz 2017;8(1):0-0

Leishmania cinsi parazitlerin neden olduğu kutanöz layşmanyazis (KL), ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde endemik olarak görülmektedir. Ülkemizde ve özellikle bu bölgede halen önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Genellikle yüz ve el gibi vücudun açık bölgelerinde yerleşir, daha çok tek veya birkaç lezyon halinde görülür. Tedavisinde beş değerli antimon bileşikleri sistemik ve intralezyonel olarak kullanılmaktadır. Oldukça geniş klinik yelpazeli, birçok hastalığı taklit etme özelliği ile ön plana çıkan, bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Olgumuz, hem bazal hücreli karsinomu taklit etmesi nedeniyle KL’nin taklitçi özelliğinin tarafımızca bir kez daha vurgulanması hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi endemik bölgelerde birçok hastalığın ayırıcı tanısında KL’nin de düşünülmesinin önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur..

Anahtar Kelimeler: Layşmanya, endemik bölge, taklit, bazal hücreli karsinom