Derleme

Alerjik Deri Testleri

  • Zekayi KUTLUBAY
  • Özer PEHLİVAN
  • Burhan ENGİN
  • Server SERDAROĞLU

Dermatoz 2012;3(3):102-107

Allerji deri testleri, allerjene karşı duyarlılığı belirlemede gerek güvenilirliği, gerekse uygulama kolaylığı ve düşük maliyeti nedeniyle kliniklerde en önemli tanı araçlarını oluştururlar. Klinikte farklı deri testleri mevcut olup başlıca epidermal ve intradermal deri testleri olmak üzere iki grupta sınıflandırılırlar. Kesin sonuca ulaşmak ve güvenilirliği artırmak için deri testlerinde mümkün olduğunca standardize allerjen ürünler kullanılmalıdır. Testlerden iyi sonuç alabilmek için uyulması gereken şartlara özen göstermek gerekir. Yanlış negatif ve yanlış pozitif sonuçların çıkabileceğini ve bunu önlemek için yapılması gerekenleri iyi bilmek ve testleri ona göre yorumlamak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Deri testleri, allerji, atopi