Derleme

Aksilla ve İnguinal Kıvrım Hastalıklarında Tanı ve Ayırıcı Tanı

10.15624.dermatoz18094d1

  • Muazzez Çiğdem Oba
  • Burhan Engin
  • Zekayi Kutlubay
  • Server Serdaroğlu

Dermatoz 2018;9(4):0-0

Aksilla ve inguinal kıvrım iki deri yüzeyinin birbiri ile temas ettiği kıvrım bölgeleri olup çeşitli hastalıklarda bu alanlar etkilenebilmektedir. Bakteri ve mantar infeksiyonları, inflamatuvar deri hastalıkları ve ilaç reaksiyonları başta olmak üzere ayırıcı tanıda geniş bir hastalık listesi akılda tutulmalıdır. Bu yazıda aksilla ve inguinal kıvrım tutulumu ile seyreden hastalıklarda tanı ve ayırıcı tanı için yol gösterici bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aksilla, dermatoz, inguinal, intertrijinöz, kıvrım